Feeds:
Записи
Комментарии

Posts Tagged ‘родина’

A project with the great title «The Globe is the Entire Earth», is really turned to defenseless human heart that began to miss spiritual values, feels nostalgic for kindness, which never loses his skill to value comfort of “small” space, “small” motherland. The proposed project is real – just as everybody’s need in real, rather than transient, values.  It makes us think what is the most important for a human being?

Проектът с чудесното название «Земният глобус е общ» в действителност е обърнат към беззащитното човешко сърце, на което му е домъчняло за духовни ценности, изпитва носталгия по добротата, което никога не губи своето умение да цени уюта на «малкото» пространство, на «малката» родина. Оставайки насаме със себе си, ние си спомняме нашето детство, нашите роднини: добрите вълшебни бабини приказки, изкусните и ласкави дядови ръце. Спомняме си и местата, където сме израсли и сме станали личности. Очевидно, способността да бъдете искрени с някого и да откривате сърцето си към други предпазва днес човека по-добре, отколкото най-опасното оръжие.

Проект со звучным названием «Земной шар – вся земля» на самом деле обращен к беззащитному человеческому сердцу. Которое соскучилось по тишине настоящих ценностей, ностальгирует по доброте, которое никогда не разучится дорожить уютом «малого» пространства. Предлагаемый проект реален, как реальна потребность каждого человека в настоящих, а не преходящих ценностях. Оставаясь наедине с собой, мы вспоминаем детство, своих близких: добрые сказки бабушки, умелые и ласковые руки деда. А еще те места, в которых выросли и сформировались, как личность. Он позволяет задуматься, а, что действительно для человека самое главное?

Реклама

Read Full Post »